Add picture

Tray C (52 pcs)

Chopped Scallop 3 pcs, Ebi 3pcs, Tai 3 pcs, Salmon 3 pcs, Tuna 3pcs, Masago...
Add picture

Tray A (34 pcs)

Ebi 2 pcs, Tai 2 pcs, Salmon 2 pcs, Tuna 2 pcs, California Roll, Dynamite...
Add picture

Tray B (40 pcs)

Ebi 3 pcs,Tai 3 pcs, Salmon 3 pcs, Tuna 3 pcs, B.C. Roll, California Roll,...